SOSYAL

Spot Tekstil sosyal sorumluluklar, işçi sağlığı ve iş güvenliği (Code Of Conduct) konularında, hem kanunların öngördüğü standartlar hem de uluslararası kamuoyunda kabul edilen diğer standartlar eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

 

İşçinin sosyal hak ve güvenliği işletmeye girdiği andan itibaren başlatılmakta ve bu prosedür tüm çalışanlara eksiksiz ve istisnasız bir şekilde uygulanmaktadır. Spot Tekstil; çocuk işçi çalıştırma, ayrımcılık, örgütsel özgürlük, baskı ve taciz, sağlık ve güvenlik, ödeme politikaları, çevre politikası, tedarikçi politikası gibi konularda uygulamakta olduğu politikaları etik sınırlar çerçevesinde ve sorumlu bir bakış açısı altında geliştirmektedir.

Spot Tekstil bu konulardaki uygulamaları ile ilgili temel noktalar şunlardır;

 

• 16 yaş altında çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.

• Sigortasız işçi çalıştırılmamakta, personelin sigortası işe giriş tarihinden bir gün önce başlatılmaktadır.

• Hiçbir personel asgari ücretin altında çalışmamakta, personelle ilgili tüm kimlik bilgileri, SSK evrakları ile iş akitleri özel dosyalarında arşivlenmektedir.

• Çalışma saatlerini ve fazla mesailerin bilgilerini gösteren bordrolar ay sonlarında personele dağıtılmaktadır.

• Cinsiyet, ırk, dini inanç, etnik köken, politik düşünce ve fiziksel yetersizlikler konularında hiçbir ayrımcılık uygulanmamaktadır.

• Hiçbir koşulda çalışanların fiziki ceza, fiziki veya psikolojik baskı, kötü muamele ve tacize maruz kalmalarına izin verilmemektedir.

• Her katta mevcut olan acil çıkış kapıları, herkesin anlayabileceği şekilde işaretlenmiş olmasının yanı sıra ulaşım yolları da açık tutulmaktadır. Tüm kapılar içeriden açılmakta ve çalışma esnasında açık bırakılmaktadır.

• Her katta yangın alarm düğmeleri vardır ve yeterli sayıda yangın söndürme tüpü kolayca fark edilebilir ve erişilebilir yerlere konmuştur.

• Kat planları görünür yerlerde bulundurulmaktadır.

• Her bölümde ilk yardım kutusu bulunmaktadır.

• Her bölüm için yangın, deprem ve benzeri felaketlerde görevlendirilecek sorumlular tespit edilmiş olup görev planları rahat görünebilir ve okunabilir yerlere asılmıştır. Görevli personele gerekli eğitimler periyodik olarak verilmektedir.

• Çevre konularında yasal koşullara kesinlikle uyulmakta ve doğaya zarar vermeyecek üretim tekniklerinin uygulanmasına özen gösterilmektedir.